W ofertach znajduje się coraz więcej możliwości kształcenia, między innymi wiele szkół policealnych, techników, czy liceów uzupełniających, które umożliwią nam uzyskanie matury, a dalej możliwości studiowania.

Poza tym można także brać udział w rozmaitych konkursach, których laureaci otrzymują miejsce na studia. Co więcej uczelnie otwarte są także dla dorosłych i już pracujących osób. Można kształcić się na bardzo wielu kierunkach od informatyki, przez zarządzanie, turystykę, psychologię, pedagogikę aż po prawo. Interesującym jest także możliwość dokształcenia się w zakresie ratownictwa medycznego oraz kosmetologii.

Ponad to nawet renomowane uczelnie wyższe jak np. Politechnika Częstochowska posiadają specjalny program na zasadach słuchaczy. Chętni i najlepsi mają szansę uczestniczyć w zajęciach i mają tzw. wczesny start.

Ogólnopolskie Szkoły