Aby dostać się do szkoły wyższej, policealnej, czy na kurs maturalny należy spełnić różne wymagania. Wszystko zależy od rodzaju uczelni, na którą się wybieramy, kierunku i rodzaju kształcenia.

Szczególnie polecamy skorzystanie z ogólnosostępnych rozmaitych kursów czy szkoleń językowych. Jest to zawsze dodatkowy atut, który pomoże nam wybić się w procesie rektutacji. Świetną propozycją podniesienia swoich umiejętności językowych jest Supermemo. Językowa Akademia Internetowa. Oferują oni intensywne kursy nauki języka angielskiego i nie tylko, na wszytskich poziomach zaawansowania. Warto zarejestrować się na stronie Speak up i skorzystać z darmowych lekcji próbnych. Renomowany empik eSchool ma z kolei wysoki prestiż w procesach rekrutacjynch w prawie każdej szkole.

  • Przede wszystkim jeśli zdajemy maturę, należy bardzo rozważnie wybrać przedmioty. W przypadku doboru kierunku jest to najistotniejsza sprawa. Np. dzięki biologii, chemii i fizyce można ubiegać się o miejsce na medycynie, przy matematyce i fizyce świetnym wyborem jest politechnika, a historia czy wos (wiedza o społeczeństwie) mogą ułatwić nam dostanie się na prawo. W przypadku studiów językowych, np. filologia angielska, romańska, germanistyka, iberystyka itd. istotny jest dobrze zdany język obcy. Oprócz uczelni wyższych istnieją też szkoły jak np. NKJO (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych), gdzie można skończyć studia licencjackie, będąc słuchaczem.
  • Najczęstszym dodatkowym wymaganiem jest opłata rekrutacyjna, która waha się najczęściej w granicach 70-100zł. Istnieje jednak całe mnóstwo uczelni, które prowadzą proces rekrutacji bez żadnych opłat.
  • Dodatkowo warto pamiętać o wypełnionych kwestionariuszach rekrutacyjnych zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej (rekrutacja online).
  • Jeśli charakter kierunku tego wymaga (jest to np. chemia, biotechnologia, medycyna, czy weterynaria itp.) należy przedstawić także odpowiednie zaświadczenie od lekarza ukazujące brak przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów.
  • Wymagane są także kopie dowodu osobistego oraz zdjęcia kandydata (ilość zdjęć – około 2-3 zdjęcia).
  • Dodatkowo można także przedstawić udokumentowaną znajomość języków obcych. W przypadku studiów zagranicznych jest to warunek konieczny. Najczęściej wymagane certyfikaty językowe z języka angielskiego to: TOEFL, IELTS, PET, KET, FCE, CAE, GMAT, z niemieckiego: ZMP, PWD, ZOP i wiele więcej także w innych językach.

Inną sytuacją jest, kiedy wybieramy się na studia drugiego stopnia. Jak wiemy, od kilku lat w Polsce studia prowadzone są w systemie bolońskim. Co oznacza, że są dwustopniowe – podzielone na dwa etapy. Pierwszy stopień trwa 3 lub 3,5 roku i nazywany jest studiami licencjackimi lub inżynierskimi, po których uzyskuje się tytuł odpowiednio licencjata oraz inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 2 lub 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra (studia magisterskie). System boloński nie obejmuje takich kierunków studiów jak medycyna, prawo, psychologia. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia najczęściej należy przedstawić wszystkie wyżej wymienione dokumenty plus dodatkowo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.